Er du klædt på til livets udfordringer!

Rodchakraet

 

Her finder vi jordforbindelsen,

her føler vi fornemmelsen af tilhørsforhold

 

 

Har du nogle gange følelsen af ikke at høre til

Ikke bare kortvarigt, også som en grundlæggende fornemmelse?

Fornemmelse af ikke at være helt klædt på til livets udfordringer?

 

 

Det er grundfølelsen i det her chakra, at vi hører til, er trygge, kan trække vejret uden at skulle kigge os over skulderen

være klar til livets udfordringer

 

Vi ved at der altid vil være støtte og en hjælpende hånd om vi har brug for det

det er den universelle ubetingede støtte af kærlighed, din sjæls fundament her på jorden

 

 

Det her energiområde er mindre et følelses center

det er mere et oplagringssted

vores reference center

 

 

Føler du dig tryg

 

Følte du dig tryg som barn?

 

 

Hvordan møder du livets udfordringer?

 

Føler du, du kan udtrykke dig uden omverdenen kommenterer med:

– Hvad er nu det for noget?

– Hvad skal det til for?

– Er du nu sikker på det går, kan du virkelig det?

– Har vi råd, er det ikke lidt for meget, har vi brug for?

 

Er der sået tvivl i dig eller reagerer du med at være rebelsk og stædig og gør det alligevel på din måde,

genkender du mønstrene i dine børn

ser du den reaktion som en gennemgående rød tråd i dit liv?

 

– eller resignerer du og håber ingen kræver et svar af dig?

 

Ønsker du at blive elsket for den du er eller

– gør du hvad du kan for at høre til

– blive inviteret med, være en del af

– taler du som “autoritet” der oftest ved bedre, kontrollerer

– må ikke tabe ansigt

 

vi reagerer med vore følelser 

 

Få tips og løsninger – Optimer din livsglæde

stop og træk vejret dybt!

 

Her i rodchakraet grundlægges dine holdninger

Her grundlægges din måde at leve dit fremtidige liv på

Dine meninger om andre og om dig selv

 

Måske ser du at ting ikke behøves at gøres sådan og sådan

Måske behøver du ikke den samme tankegang,

religion eller politiske holdning eller

 

det modsatte sker

du skifter til det modsatte parti,

holder på det modsatte hold i fodbold og håndbold

 

OCD, madforstyrrelser, senilitet,

mønstre der dominerer ens liv, gør ikke, må ikke, skal, mindreværd, stolthed, stædighed,

ANGST

har alt sammen at gøre med en mistet jordforbindelse på grund af en ubalance i energien

 

Noget fungerer ikke, din krop reagerer med symptomer og følelser af forskellig slags

den råber om hjælp – hør mig!

 

Hvad kan du gøre?

 

Gå en tur, gå alene, sæt dig og lyt til dit åndedræt

Skriv ned alt det du har og kan, vi har alle noget nemlig en krop hvor der ER noget der fungerer

Vær taknemmelig for hver enkelt del der fungerer

Læser du det her har du øjne at se med

Hører du det her har du ører at høre med

 

Og

 

Du trækker vejret, du har tag over hovedet eller det du har valgt at leve under

Du har mad, du kan spise, måske et job

Du har naturen, lyt-mærk hver eneste bitte del den viser dig

Alle kan vi mærke og fornemme, lyt og glæd dig over det du har og ikke fokuser så meget af

det du ikke har

 

Skab jordforbindelse ved at være stille, lyt til dit åndedræt og vær taknemmelig

 

Det næste skridt er at ændre tillærte mønstre der holder dig fast,

og det gør du gennem en fokuseret og healende indre udvikling,

hvor du selv erfarer sandheden,

ingen har skylden, de der lærte dig, handlede ud fra der de var!

 

hvordan og hvad har du gjort mod dig og dine omgivelser?

 

Mærk at skyld ikke løser en konflikt og ubalance

kun indre udvikling hvor du er den vigtigste person i dit liv

hvor du giver slip på din skyggeside

den ikke opløftende og livgivende del!

 

Grundlæggende løsning er:

optimer din succes og livsglæde ved at ændre dit mindset, din indre stemning,

og løft din frekvens!

 

Start din dag ved først at se livet som en gave til at opleve, glædes og at være taknemmelig  for

og slut din dag ved at være taknemmelig for det du har og ændre det der ikke fungerer, fokuser, vær i nuet og handle derefter.

 

Rod centret er dit fundament her på jorden

her har din sjæl en base.

 

Altså indre udvikling og healing

det er min Passion for Life

hvad er din?

 

Tak du læste med, ha’ det godt og jeg håber du er klædt lidt bedre på, har set nogle af dine unikke værdier

og åbnet for et nyt flow af energi til dit fundament.

 

Husker du forelskelsen…

…. suset, den ubetingede glæde….

men hvad sker der i din krop af usynlige ting

 

 

Den energi der får dig til at føle du lever, lever og er fyldt med en dejlig forundring over livet

med overskud til at komme videre om det går lidt op ad bakke

nærer hele dit fysiske

og dit indre energisystem

 

 

Underernæring af dit energisystem

 

Smerter,

bekymring,

træthed,

uoplagthed,

magtesløshed,

manglende fokus,

angst,

vrede,

frustration

 

er altsammen noget vi også kommer til at føle i løbet af livet,

 

disse oplevelser mindsker størrelsen og energien i dine meridianer,

dine chakraer

hele dit energisystem underernæres

 

 

din livgivende Chi flyder ikke optimalt og

viser sig til sidst med fysiske symptomer,

ligesom et blokeret afløbsrør.

 

Først løber vandet langsommere ud, for til sidst at være blokeret fuldstændigt om ikke der gøres noget.

 

 

Med Golden Wings Chi Gong åbner vi for bevægelsen af energi i meridianerne så de bliver større, så de kan rumme din opløftende healende energi!

 

Kender du til zoneterapi, massage, akupunktur

så forstår du hvad jeg taler om

 

kender du ikke noget til meridianer og energi

kender du til dit eget liv og de oplevelser du har haft

og hvor du har følt dig påvirket eller ude af balance

 

 

Du kender nok til fornemmelsen,

YES nu er jeg der, forstået det og det virker,

den indre glæde når noget lykkes,

den indre glæde ved at se sit barn fungere, smile og er glad,

da kommer der en afslappethed fyldet med en indre ro og inspiration

nu mærker du effekten af åbenheden i meridianerne og du tager imod og giver videre af en indre glæde

en indre glæde der kommer af styrke

og din evne til at observere

 

 

Husker du forelskelsen?

 

Suset, glæden, de uanede muligheder

 

livet pludselig tilbyder og ønsket om at give, give, give ubetinget uden at forvente at få noget tilbage.

 

Her oplever vi et akut boost hvor energien flyder og alt er så godt,

meridianerne er meget åbne, måske lidt for meget.

 

Måske skal du helt tilbage til din første forelskelse hvor du helt sikkert på et eller andet tidspunkt også har følt din sårbarhed,

du troede jo alt var godt,

du gav og gav, hvilket den anden også gjorde for til sidst….

 

Og energien faldt sammen og åh nej…..smerten!!!

 

Denne oplevelse sker ikke kun ved forelskelse

er du ikke bevidst om det

sker denne tømning af din indre energi i mange situationer i livet

 

du forventer

bliver skuffet

føler dig bagklog og spørger hvorfor

du var jo netop åben og lyttende – troede du

du reagerede uhensigtsmæssig

fik ikke sagt det du skulle

blev ked af det og måske bekymret

 

Der er noget du kan gøre

Du kan lære dig selv at kende

lære om hvordan du lytter og mærker hvad der sker i og omkring dig

ved at arbejde bevidst med din energi

 

 

Med Golden Wings Chi Gong regulerer og balancerer du energien,

her giver sårbarheden, ved at du åbner dig en styrke,

hvor du lever og vælger med indsigt.

 

Valget af de forskellige bevægelser er af største betydning og vigtighed for denne effekt.

 

 

En hel dag med Golden Wings Chi Gong!

 

🌷 Kan du forestille dig hvad der vil ske med din energi om du arbejder med Golden Wings en hel dag

opleve forelskelsen som en dyb indre permanent glæde ved dig selv og livet, en glæde der ikke er afhængig af ydre faktorer og som derfor ikke kan tages fra dig.

 

🌷 Der er Chi Gong i Århus fredag 6. marts.

 

🌷 Du vil arbejde mere intenst med meridianer og energi, visualiseringer, mindfulness og forståelse af dine indre processer.

 

🥰 Måske kender du allerede til arbejdet med meridianer fra din zoneterpeut uddannelse eller om du arbejder med mindfulness, akupunktur, massage

 

🏆 her er en hel dag til din egen terapi med mindful velvære

Hav det godt, med kærlige hilsener

Farven, det er farven der gør det!

 

Derfor tiltrækker du situationer og mennesker i dit liv

Derfor gentager situationer sig

 

Alt vi omgiver os med har en farve, vi er farver, vi viser hvem vi er gennem farver og vi skjuler os bag en farve.

Farve er en vibration der sender med en bestemt frekvens.

Lysere farver har en anderledes frekvens en mørkere farver.

Der er ikke noget der er forkert eller rigtigt, det er et valg bevidst eller ubevidst, i forhold til hvordan vi har det.

 

Sort er en farve vi benytter der kan give tryghed, da den lukker af.

Typisk ved begravelser i vesten klæder vi os i sort, den beskytter og viser sorg.

I andre lande er hvid farven der viser sorg, den åbner og lyser op.

 

 

Hvorfor tiltrækkes du så af bestemte mennesker?

Hvad er det der gør at du vælger en bestemt farve tøj?

Hvad er det der gør du vælger bestemte farver til dit hjem?

 

Valget af farver tøj eller i vores hjem er ofte ubevidst og en vane, en vane der er tillært og som vi ikke sætter spørgsmålstegn ved. Vaner beskytter os mod nye ting vi ikke kender, og er altså dybest set en angst for forandring. Så en grå væg, hvid eller blå er måske et bevidst valg, eller er det?

 

De farver vi klæder os med, bliver en del af vores personlighed, de er vores personlighed, da vi klæder os i forhold til vores humør og indre stemning. I visse kredse er sort moderne, i andre er det ikke, mærkeligt ikke sandt?

 

Vores humør vises med en bestemt farve i os

 

Så for eksempel vrede vises som en rød farve som aftegnes i bestemte områder af kroppen. Er den undertrykt bliver den mere grumset og dyb i farven og holdes ”tæt” ved kroppen i afgrænsede områder og ved et udbrud aftegnes den som kraftig mørk rød der ofte spredes rundt i kroppen. Andre farver frigives sammen med da vrede ikke er en isoleret følelse, den er altid blandet med andre følelser som kan være jalousi, bekymring, stolthed, angst og til sidst afmagt inden udbruddet frigives. Vrede er mangel på ord, mangel på indre forståelse mangel på ikke at blive hørt – vrede er ikke en løsning til at komme videre på, kun er der som altid en årsag nemlig magtesløshed.

 

En farve tiltrækker en af samme vibration

 

Er vi ikke bevidste om hvad der foregår i vores indre, er det vanskeligt at lytte til vores intuition og vide hvad vi skal gøre.

Vores intuition er styret af de følelser vi har.

Følelserne vises ud ad til som en farve tilhørende den følelse vi har. Farverne ses oftest ikke, det er ikke nødvendigt, de føles og føles af alle bevidst eller ubevidst. Og har du følelsen af vrede vil du tiltrække dig andet med vrede da en vibration vælger en lignende vibration eller- du vælger det modsatte en der ikke reagerer og som kan være, det vi kalder passiv aggressiv ikke siger noget, eller udtrykker sig med en skjult dagsorden.

Mennesket har så mange spektre at spille med, et kæmpe udvalg af følelser, der oftest aldrig bliver forløst, da angsten for forløsning kan virke skræmmende – vi beskytter os for at føle den smerte der var årsagen til det vi føler i dag.

Så når du går ind i et lokale og vælger en bestemt stol at sætte dig på, er det ikke en tilfældighed.

Når du vælger et job og ikke får det, er det ikke en tilfældighed eller om du får det.

Det er ikke en tilfældighed, at du har den kæreste, mand, kone du har eller om du ingen har, hvad enten du søger en at dele livet med eller du ikke gør, det er alt sammen farver, vibrationer og frekvens.

 

Kunne du tænke dig at finde ud af en måde at forløse selv den mindste fornemmelse af utryghed, holden tilbage, bekymring eller forløsning af irritation og magtesløshed?

Der er en løsning!

 

Du tiltrækker alt du har brug for.

 

Alt du og jeg er står skrevet med store bogstaver i farver omkring og i os. Vi kan ikke gemme os, vi er det vi er og tiltrækker alt det vi er og oplever. Vi tiltrækker for at lære og tage ved lære.

Vi har et valg, enten at fortsætte i samme spor og med vanerne eller vi skifter spor.

 

At skifte spor!

 

Det er ikke altid nemt, der er mange faldgruber, mange meninger og forslag til hvordan.

Det er kun dig der kan vælge hvad der er bedst for dig.

Først går dit valg igennem alle dine følelser, alle dine farvekombinationer, som repræsenterer det du har oplevet. Så dit valg går først igennem angst der er vores grundlæggende følelse.

Hvilket jeg hører forskellige forslag til hvorfor ikke at få set på angsten:

 

😟 Det er ikke det rette tidspunkt –

 • det er aldrig det rette tidspunkt at få angst til at ønske at give slip, det kan føles grænseoverskridende

🌀 Det er ikke det rette tidspunkt –

 • det er sjældent det rette tidspunt, vent ikke, det samler bare mere støv

🔒  Jeg har arbejdet med mig selv, taget store uddannelser, jeg har ikke brug for hjælp –

 • måske ikke, så spørg dig selv hvorfor ting gentager sig, hvorfor oplever du ting der får dig til at reagere, hvorfor er der ting i dit liv du udsætter, ting du lukker øjnene for, hvorfor oplever du ikke livet som den oplevelse det er, er ydmyg, taknemmelig og parat til at vende den anden kind til, da det du møder kun er følelser, følelser fra et andet sind der er bange og ikke ved hvad det skal gøre og som du reagerer imod
 • ⛔⛔⛔ Jeg er ikke terapeut eller har brug for at vide mere om mig selv, mit liv er fint –
 • er du tilfreds og føler du ikke der er nogen som helst grund til at få et lykkereligere og mere harmonisk liv så er der ingen grund til at du deltager, du er der du ønsker at være og det føles godt for dig

💲  Jeg har ikke råd –

 • dybest set fortjener jeg ikke at give mig selv denne healing, er det nu nødvendigt
 • er der en vilje er der en løsning, spørg ❣️

 

💞 Er du terapeut, underviser, leder, mor, far, søn, datter

 • så er min erfaring at dette kursus er et must, ingen forlader disse dage unden at forstå, hele og komme et stort skridt videre med et liv der åbner for så meget stort og med nye muligheder som du giver videre – husk farven du omgives af, den smitter af på andre
 • Det giver dig et løft, så du bagefter spørger dig selv – hvorfor tøvede jeg?

 

Vores valg i livet der medfører det vi er i dag, kommer af det vi skal lære, erkende og frigive. Som en sagde til mig, ”gør det 1 gang, er det et godt valg – hvis ikke så gentag det ikke”

 

For at give slip og komme videre er det en god ide at få hjælp.

 

Kick in the pants – Life Relationships er netop sådant en workshop, det er fantastisk, meget enkelt og kræver kun at du er interesseret i dit eget liv, interesseret i at skifte et spor der holder dig fast. Det er ikke nødvendigvis store og dybt ødelæggende ting i dit liv, det kan være en lille nagende oplevelse du ikke kan få givet slip på.

 

Her er link hvor du kan læse mere om denne livgivende workshop, der heler områder der oftest tager år at få frigivet.

https://www.lisbethskovmand.com/vare/life-relationships-kick-in-the-pants/?lang=da

 

 

”Før kurset havde jeg det svært med mig selv og dømte mig selv meget. Kick in the pants-kurset var helt unikt. Jeg har givet slip på min indre dommer og har værktøjerne til at vinke farvel til den stemme for bestandigt. Jeg er glad for denne gave jeg gav til mig selv – set det er en gave som ingen andre, og værktøjerne har jeg for livet, og de er nogen, jeg vil blive ved med at bruge. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg kunne være med. Lisbeths ro, nærvær og intuitive forståelse har gjort dette helt unikt. Lisbeth har en evne til at se én fuldt ud, og det er utroligt befriende. Jeg gik derfra med en følelse af at være elsket, og glæde over at være mig.” (AMA,Dk)

 

Kærlige hilsener med tak for at du læste med, jeg håber det gav dig en anden og dybere forståelse af hvorfor ting sker og at ting gentager sig i vores liv. Ha’ det godt <3

©

Passion for Life meditationer – Mindfulness i Den intelligente krop 1

Einstein sagde:

“der er to måder du kan leve dit liv på –

den ene er som om intet er et mirakel –

det andet er at opleve alt som et mirakel.”

 

Gør noget for dig, i dag er en ny begyndelse

beslut du er den vigtigste person i dit liv

giv plads til dig hver dag og oplev alt der sker

 

Du er et mirakel

du er den eneste som dig

du er unik

og vi har alle brug for dig og det du er,

alt du giver og alt det du får

 

Der findes kun en som dig – det er et mirakel, dit liv er et mirakel

du er det værd og meget mere til, det hele er alle oplevelser værd 

 

Måske er det ikke altid sådan du oplever det

måske ser du dig selv som at kunne gøre mere

være en bedre mor, far, datter, søn, hustru, mand, en bedre ven eller kollega

alt det du forbinder med socialt samvær

 

Måske stræber du efter mere

flere penge

et bedre job

et lykkeligere liv, mere succes

drømme der tildels er udlevet, måske slet ikke er udlevet fordi……

 

Hvordan har du det med dig?

er du lykkelig

er du tilfreds

er dit liv som du drømte om?

 

Læs mere

Den bedste dag i dit liv

Om du blev spurgt hvad er den bedste dag i dit liv, hvad ville du så svare?

 

Stil dig selv det spørgsmål

Luk dine øjne – træk vejret dyb et par gange – og spørg nu dig selv

Hvilken dag har været den bedste dag i mit liv?

Måske er det i dag

 

Du vil få et svar, altid, tvivl ikke på det.

 

Når svaret kommer, enten som billeder eller en indre erindring og stemme, vil du fornemme en følelse

Bliv ved denne følelse, virkelig mærk hvordan du har det

Derefter skriv det gerne ned, brug alle de ord der kommer til dig uden at tænke over dem

Mærk den glæde og frihed der er forbundet med din følelse, en frihed uden bekymringer – hvor er det livgivende og stort.

 

Spørg nu dig selv, hvorfor er ikke alle dage som den?

Mærk igen hvilke følelser det spørgsmål efterlader inden i dig

Hvilke ord kommer til dig – har ikke tid til mig selv, har ikke nok penge, har ikke lyst, bliver angst, jaloux, vred, frustreret

 

 

Føles det som magtesløshed?

Ved ikke hvad du kan gøre, synes du har prøvet det meste eller lukker du øjnene for det faktum at hver dag kan være fyldt med glæde og uden bekymring.

 

 

Magtesløshed er slut resultatet på et hændelsesforløb der vil være fyldt med forskellige følelser.

Det er ikke sikkert du sidder tilbage og bare kigger og undertrykker, det kan være du udadtil reagerer siger eller gør et eller andet. Kun er reaktionen affødt af en undertrykt følelse.

 

 

Energi og Frekvens er forskellig fra person til person

På Golden wings Dynamic Healing forløb, arbejder du med følelser på forskellige måder. Det kan være gennem healing med farver, altså gennem energi der indeholder en bestemt farve, som har en ganske bestemt virkning på en følelse der tilhører et bestemt organ, chakra, meridian. Og derfor symptom og reaktion.

Denne energi bevæger sig med en bestemt frekvens, gennem din fysiske krop og ud gennem de forskellige lag din krop består af. Frekvensens healende effekt er afhængig af healerens indre forståelse  og accept af sig selv. Grøn er ikke bare grøn, blå er ikke bare blå.

Hvert ord, hver tanke, hver handling bevæger sig ind og ud af dit system, og stråler ud af din krop og gives til dine omgivelser som en frekvens der ligesom en radio udsender lydbølger og hvor den der er i nærheden opfanger lydbølgen bevidst eller ikke bevidst.

Lytter du til det samme program, får du den samme frekvens ind.

Lytter du til magtesløshed, omgiver du dig med denne frekvens.

Som radio bølger der udsendes, udsender vores krop alt der sker inden i os.

Alt er energi og i bevægelse.

Spørgsmålet er, hvor optimal en frekvens energien bevæger sig med.

 

 

Energien i dit smil smitter af på den du sender det til.

 

 

Det er en anden årsag til at deltage på det 2 årige forløb.

Du vil altid være blandt andre der ønsker det samme som dig

Andre der arbejder mod det samme mål uanset om det er for at arbejde med healing eller det er for den indre udviklende proces der naturligt og uden tvivl vil ske.

Det er muligt der sættes forskellige ord og følelser på ønsket

 

 

 

Et er sikkert vi ønsker alle at være i balance, blive elsket og elske, leve livet optimalt på alle niveauer gennem sundhed og velstand

Og have mod til at følge vores inderste drøm og behov

 

 

 

 • Forestil dig hvordan det føles
 • Forestil dig hvordan det er at kunne tale frit og give udtryk for hvordan du har det
 • Forestil dig at alle ved det er ok
 • At der er en løsning på alt og ingen fordømmelse
 • At vi alle stammer fra den samme kilde, og vi hver især har fået forskellige fortegn med ting at erfare og lære i livet, og ikke tolerere magtesløshed og have mod til at være den vi hver især er, fri fra vaner og mønstre.

 

Med de rette redskaber og den rette viden er alt ok,

alt er som det skal være.

 

”Det er en fantastisk uddannelse, der går ikke en dag hvor jeg ikke anvender det jeg har lært på denne udd – privat/personligt og i mit arbejde. Hvis du trænger til udvikling, forandring og et nyt redskab – så meldt dig til.” (SA, Dk)

 

“Lisbeth Skovmand Nielsen er en inspirerende og klog underviser, som har den specielle evne, som kun ses hos de bedste undervisere. Hun møder den enkelte hvor de er, hvor hun roligt og sikkert guider den enkelte frem med hendes utrolige evne til at undervise og støtte.” (SAK, Dk)

 

 

Informationerne du får, kan du ikke finde andre steder

 

de kan ikke gratis hentes hjem fra nettet

de kan ikke købes i en boghandel

de kan ikke opleves på andre uddannelser

de er helt specielle for dette forløb.

 

 

Få kursus beskrivelsen tilsendt, klik her:

https://lisbethskovmand.lpages.co/healer-uddannelsen-2019

 

 

Dejligt du læste med <3

Kærlig hilsen Lisbeth

 

Copyright lisbethskovmand.com

Lytter du – dit hjem hvisker til dig?

 

Mange går gennem livet og tror vi ser og hører det samme som andre eller hvad der reelt sker omkring og med os opleves ens, hvilket giver årsag til mange misforståelser.

Men hvad er nu fakta?

Kender du ikke til at høre et foredrag sammen med en bekendt, se en dokumentar, læse en bog og bagefter tale om det, og du finder ud af at I har hørt helt forskellige ting.

 

 

 

Hvorfor mon det sker?

 • Vi lytter og hører det vi vil,
 • vi hører det vi mest har brug for,
 • vi hører det vi kan forstå,
 • vi hører og dramatiserer for at skabe opmærksomhed og går glip af essensen
 • vi undgår, det der reflekterer en selv og hører det ikke
 • vi fæster os ikke ved det der er mindre uvæsentlig for os lige her og nu

er nogle af årsagerne til at vi får forskelligt ud af samme foredrag.

 

 

 

https://www.lisbethskovmand.com/vare/golden-wings-feng-shui-gong/?lang=da

 

 

 

Filtret der beskytter mod at blive såret.

I hver af os er der et filter, dette filter beskytter os mod at blive såret.

Filteret får os til at reagere, sige ting, høre et selvom der er sagt noget andet, for at beskytte os selv mod smerten, der kan være så dybt gemt at vi ikke engang oplever at vi beskytter os selv.

Denne ”beskytten” forhindrer os i at opleve verden fuldt ud, forhindrer os i at turde eller vi beviser for omverdenen at vi er gode nok; ingen af delene giver indre vækst, hvor en eller anden såres, muligvis dig selv muligvis den der er årsagen til din reaktion og meget ofte jer begge.

Indre vækst er vejen til et sundt helbred, en følelsesmæssig balance og en sund økonomi hvilket gi’r en dyb følelse af velvære. Et sted at begynde er der du bor og begynd ganske enkelt.

 

 

 

 

Derfor lytter du – når dit hjem hvisker til dig.

Dit hjem er en afspejling af dig, også om I er flere der deler området.

Vi sætter møblerne i forhold til filteret der beskytter os, vi udvælger boligen så det passer ind med vores filter, alt er en afspejling og ændres der i filtret, ændrer vi stil i form af nye møbler, nyt inventar eller flytter for at det passer ind med den nye udvikling.

 

Vælg et vilkårligt område/værelse og stå helt stille, lad dig ikke distrahere af en eventuel indre uro, træk vejret dybt, helt ned i maven og slap af, derefter start med mærke der du står eller sidder, lyt med ørerne, lyt med dit indre – brug de ord og de sanser du er tryg ved.

 

 

 • Lyt og mærk hvordan føles det at være hvor du netop er nu?
 • Er der rart, er det trykt, utrykt, mærkeligt
 • Derefter lyt til hvad du kan gøre
 • Skal der luftes ud – det anbefales at lufte ud et par gange om dagen, 2-3 minutter ad gangen
 • Gøres rent
 • Ryddes op
 • Sættes blomster ind eller hvad siger energien til dig, lyt og adlyd.
 • Mærker du hvordan der føles?

 

 

Den opmærksomhed du giver dit hjem, giver du til dig selv, den opmærksomhed er energi som du tilfører det specifikke område og derfor dig selv. Den giver, de du eventuelt bor sammen med energi og stof til eftertanke. Reelt det du her har gjort, er at følge sund fornuft, hvilket, om det gøres i fuldforståelse med energi og dens udvikling af dit indre, kaldes Golden wings Feng Shui.

 

 

Golden Wings Feng Shui kan du opleve om du er med på det et-årige online forløb der starter i august. Her arbejder du med dig selv og mulighederne i dit hjem, hvor du og dine omgivelser laver en form for udrensning og udredning af hvad der fungerer i dit liv og hvad der ikke gør. Udreder og planlægger ved at følge en nem plan der opbygger dig gennem at styrke de specielle steder i dit hjem der reflekterer lige nøjagtig der dine svagheder er og gennem fysisk detox og opbygning i forhold til de enkelte Feng Shui områder der reflekterer din fysiske krop.

 

 

Start med den lille observation, hvad oplever du?

Du vil opleve noget.

 

Dejligt du læste med, tak.

Hilsen Lisbeth

 

 

Læs her om ny start af 1 årig online Feng Shui forløb:

 

 

 

 

Invester i dig – løs hvad der bringer dig ud af kurs

Invester i dig selv, find og forstå

energimønstrene der gang på

gang bringer dig ud af kurs!

Hvem investerer i dit helbred, din succes og din glæde.

 

Er det nemmere for dig at hjælpe andre end at hjælpe dig selv?

Er det nemmere for dig af finde tid til andre og andet end det du reelt har brug for?

Er dit helbred, din dagligdag og succes mindre vigtig end andres ve og vel

 

At forstå dine mønstre betyder også du vil handle på dit liv,

eller hvad betyder det for dig med alt det du forstår,

kommer du videre eller

 

er du fanget, måske i empati fælden

vil så gerne hjælpe

Forsøger at redde verden, oftest uden at være klar over det.

 

At redde andre og ikke være klar over egne behov er en fælde der næres af dit ubevidste, alt det du har fået med dig og det du selv har tilføjet, altsammen en maske der beskytter for din sårbarhed.

 

Flinkhed står oftest i vejen for ikke bare din MEN andres udvikling

står i vejen for din succes og dit velvære.

Du risikerer at ofre din professionalisme ved at være flink

 

Hvem tager sig af dig?

Tør du investere i dig og din succes, din sundhed og velvære?

 

Du giver til dine omgivelser det du selv er

Og ja, det ved du udmærket,

Så hvorfor sker det samme igen og igen, når du nu kender dine mønstre og effekten af dem, har arbejdet med dine følelser, har set på skyggesiden eller hvad du nu kalder din indre magtesløshed og sårbarhed.

Hvorfor, når du nu ved, du giver det ud du selv indholder, hvorfor er der så altid noget i vejen når det glæder dig og reelt andres frihed?

 

Hvorfor vil Kick in the pants gøre en ændring

Ganske enkelt fordi det er en helt anderledes måde at arbejde med dit indre på

 

Den første gang dette kursus blev afholdt blev Life Relationships kærligt omdøbt til Kick in the Pants

Så ikke kun bliver mønstrene synliggjort, du får en dybere indsigt og healing under workshoppen, jeg er der hele tiden til at give dig støtte, ser hvor du er i din proces, giver dig et kærligt oftest ubemærket lille skub.

 

Det er ikke kun ord og ord du har sagt så mange gange og fundet en kortvarig lethed ved.

Ord er energi, denne energi arbejder jeg med og hjælper dig til at gøre det synligt du har brug for at opleve. Det er selvfølgelig op til dig at modtage hjælpen og den healing du bliver tilbudt.

 

Kick in the Pants er et dybt healende forløb

der ved afslutningen forbavser de fleste deltagere over hvordan magtesløshed bliver vendt til en indre ustoppelig kraft af kærlighed og dermed inspiration og glæde ved alt det du er og de muligheder du har, som du nu oplever så tydeligt og ubetinget.

 

Du er ikke alene, du er aldrig alene selvom det til tider kan føles sådan.

 

Hvad siger du, er du værd at investere i?

Det er ikke ”Løvens Hule”, du skal ikke bevise du er investerings berettiget, du er berettiget til højeste bud.

Dit skjulte indre kender til dit værd, dine mønstre og vaner mener ikke du er værd at investere i, eller at det er det rette tidspunkt, har ikke overskud, hvordan forklare familien du har brug for time out eller den meget kendte been there, done that …..

Hvem lytter du til?

Dit hjerte eller ……

Tankens oversete forurening.

Det at have et uroligt sind med tanker er nok den mest kendte form for stress vi kender.

 

Det ikke at VILLE tænke på, fuldender konversationer i tankerne – svarer på en andens vegne – fra ting der er sket i løbet af dagen, ja måske endda for længe siden, noget du mindes om ved at møde vedkommende eller situationen igen, er hvad der foregår jævnlig eller konstant i sindet. Indtil vi vælger at finde en anden løsning.

Det bevirker en konstant stress i dit nervesystem og du bruger af dine ressourcer af energi.

 

Tanker forbruger energi som en jetmotor og forurener på samme måde – energi forurening.

 

Den bedste måde til at frigøre dig fra det konstante tankemylder er at trække vejret dybt i øjeblikket.

 

Nu bliver du bevidst om dig og dine følelser og tanker og kan lægge det fra dig og du har muligheden for at vælge den indre ro eller gå tilbage til sindets virvar af ikke altid logiske konklusioner som altid gør dig mindre uanset hvad du bliver enig med dig selv om.

 

Læs her hvad jeg anbefaler som en stor hjælp til dit indre arbejde, læs også hvad andre siger om workshoppen

Facaden vi viser – smil, selvom du er ulykkelig

Kender du til det at bære en facade, at skjule for andre hvordan du reelt har det.

Det at smile, samtidigmed at være dybt ulykkelig

eller være så vred at det nærmest ryger ud af ørene og alligevel, jo tak det går fint

 

Ikke helt at vise dine følelser

bruger lidt ekstra sminke

klæder dig mere smart

melder dig syg

eller ganske enkelt er stille og indadvendt

 

Ikke helt turde vise følelserne, for de konsekvenser der måske følge med!

 

og ja, nogle gange kommer det ikke andre ved

nogle gange står du i situationer hvor det ikke er passende

nogle gange…..

 

Vil det ikke være dejligt at leve dit liv så det udtryk du viser passer med det du føler.

Altså at du er klar over, det ikke er en andens “skyld” og at svaret ligger hos dig

og at du derfor kan smile og være åben.

Og….

 

At turde tage konsekvensen af at sige til chefen eller kollegaen,

det er ikke godt nok det her

vi må finde en anden måde

eller venner og familie uanset hvilke problemer der opstår

 

Det at slippe en facade er at gøre sig sårbar for omverdenen

så måske er det ikke så mærkeligt du har en facade

 

Lær hvordan du slipper masken

find årsagen til facaden

din skyggeside

lær at bearbejde den

 

vid du er ikke den eneste der lever med en facade til omverdenen

erfar sårbarheden ikke er farlig

følg med her og lær mere om masken du viser andre og hvad den reelt siger.

 

Vil du gå i dybden af hvad der er årsagen til den maske eller facade du bærer

hvad der gemmer sig bag

så kig under kurser – Life Relationships også kaldet Kick In the Pants.

 

Copyright Lisbeth Skovmand