Er du klædt på til livets udfordringer!

Rodchakraet

 

Her finder vi jordforbindelsen,

her føler vi fornemmelsen af tilhørsforhold

 

 

Har du nogle gange følelsen af ikke at høre til

Ikke bare kortvarigt, også som en grundlæggende fornemmelse?

Fornemmelse af ikke at være helt klædt på til livets udfordringer?

 

 

Det er grundfølelsen i det her chakra, at vi hører til, er trygge, kan trække vejret uden at skulle kigge os over skulderen

være klar til livets udfordringer

 

Vi ved at der altid vil være støtte og en hjælpende hånd om vi har brug for det

det er den universelle ubetingede støtte af kærlighed, din sjæls fundament her på jorden

 

 

Det her energiområde er mindre et følelses center

det er mere et oplagringssted

vores reference center

 

 

Føler du dig tryg

 

Følte du dig tryg som barn?

 

 

Hvordan møder du livets udfordringer?

 

Føler du, du kan udtrykke dig uden omverdenen kommenterer med:

– Hvad er nu det for noget?

– Hvad skal det til for?

– Er du nu sikker på det går, kan du virkelig det?

– Har vi råd, er det ikke lidt for meget, har vi brug for?

 

Er der sået tvivl i dig eller reagerer du med at være rebelsk og stædig og gør det alligevel på din måde,

genkender du mønstrene i dine børn

ser du den reaktion som en gennemgående rød tråd i dit liv?

 

– eller resignerer du og håber ingen kræver et svar af dig?

 

Ønsker du at blive elsket for den du er eller

– gør du hvad du kan for at høre til

– blive inviteret med, være en del af

– taler du som “autoritet” der oftest ved bedre, kontrollerer

– må ikke tabe ansigt

 

vi reagerer med vore følelser 

 

Få tips og løsninger – Optimer din livsglæde

stop og træk vejret dybt!

 

Her i rodchakraet grundlægges dine holdninger

Her grundlægges din måde at leve dit fremtidige liv på

Dine meninger om andre og om dig selv

 

Måske ser du at ting ikke behøves at gøres sådan og sådan

Måske behøver du ikke den samme tankegang,

religion eller politiske holdning eller

 

det modsatte sker

du skifter til det modsatte parti,

holder på det modsatte hold i fodbold og håndbold

 

OCD, madforstyrrelser, senilitet,

mønstre der dominerer ens liv, gør ikke, må ikke, skal, mindreværd, stolthed, stædighed,

ANGST

har alt sammen at gøre med en mistet jordforbindelse på grund af en ubalance i energien

 

Noget fungerer ikke, din krop reagerer med symptomer og følelser af forskellig slags

den råber om hjælp – hør mig!

 

Hvad kan du gøre?

 

Gå en tur, gå alene, sæt dig og lyt til dit åndedræt

Skriv ned alt det du har og kan, vi har alle noget nemlig en krop hvor der ER noget der fungerer

Vær taknemmelig for hver enkelt del der fungerer

Læser du det her har du øjne at se med

Hører du det her har du ører at høre med

 

Og

 

Du trækker vejret, du har tag over hovedet eller det du har valgt at leve under

Du har mad, du kan spise, måske et job

Du har naturen, lyt-mærk hver eneste bitte del den viser dig

Alle kan vi mærke og fornemme, lyt og glæd dig over det du har og ikke fokuser så meget af

det du ikke har

 

Skab jordforbindelse ved at være stille, lyt til dit åndedræt og vær taknemmelig

 

Det næste skridt er at ændre tillærte mønstre der holder dig fast,

og det gør du gennem en fokuseret og healende indre udvikling,

hvor du selv erfarer sandheden,

ingen har skylden, de der lærte dig, handlede ud fra der de var!

 

hvordan og hvad har du gjort mod dig og dine omgivelser?

 

Mærk at skyld ikke løser en konflikt og ubalance

kun indre udvikling hvor du er den vigtigste person i dit liv

hvor du giver slip på din skyggeside

den ikke opløftende og livgivende del!

 

Grundlæggende løsning er:

optimer din succes og livsglæde ved at ændre dit mindset, din indre stemning,

og løft din frekvens!

 

Start din dag ved først at se livet som en gave til at opleve, glædes og at være taknemmelig  for

og slut din dag ved at være taknemmelig for det du har og ændre det der ikke fungerer, fokuser, vær i nuet og handle derefter.

 

Rod centret er dit fundament her på jorden

her har din sjæl en base.

 

Altså indre udvikling og healing

det er min Passion for Life

hvad er din?

 

Tak du læste med, ha’ det godt og jeg håber du er klædt lidt bedre på, har set nogle af dine unikke værdier

og åbnet for et nyt flow af energi til dit fundament.